• slideshow
  • slideshow
  • slideshow

ANKER AB är ett företag som uteslutande arbetar med spåranläggningar

 

Vi är specialiserade på att bygga spårväg men bygger och underhåller järnvägsspår lika mycket och lika gärna

 

Vi har kontor i Halmstad och i Norrköping

 

Våra kunder finns framförallt i södra och mellersta delen av Sverige

Organisation - Spårbyggnation & Spårbesiktning

Vår organisation består av 27 medarbetare som är specialiserade på svets, spårbyggnad, växelbyggnad, växelrevision, spårvägsväxlar, spårslipning och spårbesiktning. Vi har egen svetsansvarig och besiktningsman som är godkänd enligt branschens krav.

 

Vi hyr ut kompetens till andra entreprenörer inom spårbranschen.
I Norrköping ansvarar vi för besiktning, drift och underhåll av hela spårvägs- och industrispårsnätet för kommunen. Vi utför besiktningar, nybyggnation, ombyggnader, växelrevision och spårunderhåll för ett flertal industrier och andra spårföretag.

 

Vi har en egen säkerhetsansvarig som även gör olycksplatsutredningar som också är godkänd enligt branschens krav för miljö, säkerhet, arbetsmiljö och kvalitet som överensstämmer med ISO-standard.

 

ANKER AB är Certifierade för spårsvets enligt SS-EN ISO 3834-2 samt Trans-Q för miljö, säkerhet arbetsmiljö och kvalitet som överensstämmer med ISO-standarder.

 

ANKER AB är Certifierade för kvalitetssystem SS-EN ISO 9001 samt miljösystem SS-EN ISO 14001. 

 

ANKER AB är medlemmar i FSJ (Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörerföreningen). 

 

 

Vi har all kompetens själva inom företaget

  • Växelbyggnation och Växelrevision
  • Svetsning: form, termit och påläggssvets
  • Egen svetsansvarig
  • Säkerhets- och underhållsbesiktning

 

Vår personal är välutbildad och godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter samt övriga myndighetskrav. Personalen har lång erfarenhet av järnvägsarbeten.

 

Vår affärsidé

  • Långa och uppskattade samarbeten med nöjda kunder
  • Vi strävar inte efter att ha flest kunder, eller att bli störst. Vi vill arbeta med ett fåtal kunder där vi gemensamt med kunden arbetar med hög kvalitet, stort säkerhetstänkande, miljömedvetenhet, förtroende och långsiktighet
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar

 

 

 

Nyheter

 

Läs mer nyheter